265 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

6 Verzending van nieuwsbrieven

Verzending van de CCMO nieuwsbrief aan belangstellenden die zich hiervoor hebben aangemeld via de CCMO-website. De verwerking is een onderdeel van het proces: Geven van voorlichting over de uitvoering en toepassing van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M1004
Type: Secundair

7 Administratie van toegang tot IT-middelen en systemen

De CCMO registreert de uitgifte en inname van IT-middelen en verleent toegang tot verschillende systemen aan medewerkers en commissieleden aan de hand van het CCMO autorisatiemodel. Elk half jaar worden de autorisaties op alle systemen gecontroleerd aan de hand van functie of rollen. Voor dit proces worden gebruikersovereenkomsten, verklaringen, controlelijsten en managementoverzichten bewaard in het informatiebeveiligingsdossier van de CCMO.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M7564
Type: Secundair

7 Financiële administratie

Het verwerken van salarissen, facturen, vaste vergoedingen, binnen- en buitenlandse dienstreizen en overige declaraties.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M7468
Type: Secundair

7 Personele administratie

De verwerking van personele gegevens van medewerkers van de CCMO. Voor werving, selectie en indiensttreding (M5494); aanvraag ARBO-middelen (M4586); Formatie en bezetting & personeelsplanning (M3457); Personeelsbeheer (ambtenaren) (M2090, 2112); Ontwikkeling medewerkers (M2109); Ziekteverzuim, reintegratie, herstel (M4557, M4558, M4559, M4567); IDM rijkspas (M1177); Rijksadresgids (M1007); Rijksdirectory (M988); Rijksportaal (M845); BvRIN (M1010); Single Sign On (M1008).

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M7466
Type: Secundair

7 Registratie van geheimhoudingsverklaringen

De CCMO bewaart geheimhoudingsverklaringen van externe personen en samenwerkingsovereenkomsten met ketenpartners in het informatiebeveiligingsdossier van de CCMO.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Verwerkingsnummer: M7566
Type: Secundair

Aanvraag artsenverklaringen voor leveren geneesmiddelen zonder handelsvergunning

Beoordelen toestemmingsaanvraag voor het leveren van geneesmiddelen zonder handelsvergunning

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Verwerkingsnummer: M5092
Type: Primair

Adviezen van F- en G-vergunninghouders aan Farmatec

Advies verstrekken aan Farmatec, waarbij de inspectie controleert of de richtlijnen van GMP/GDP nageleefd worden door de bedrijven/instellingen, met als doel het kunnen vertrouwen op goede geneesmiddelen

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Verwerkingsnummer: M5057
Type: Primair

Adviseren van een klager bij het opstellen en wijzigen van een tuchtklacht

Adviseren van een klager bij het opstellen en wijzigen van een tuchtklacht

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Secretariaten tuchtcolleges gezondheidszorg en toetsingscommissies euthanasie
Verwerkingsnummer: M7937
Type: Primair

Afhandelen bezwaar- en beroepschriften

om een bezwaar- of beroepschrift - tijdig - af te handelen is het nodig om de naw- gegevens en opgevraagde documenten van een bezwaarde of zijn/haar gemachtigde te registreren.

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Kern - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Verwerkingsnummer: M733
Type: Secundair

Afhandeling van Wob-verzoeken

Het be-/afhandelen van Wob-verzoeken

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel: Kern - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Verwerkingsnummer: M4712
Type: Primair