4 Behandeling van bezwaar tegen openbaarmaking CCMO-register

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking 4 Behandeling van bezwaar tegen openbaarmaking CCMO-register in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Kerngegevens van mensgebonden medisch-wetenschappelijk onderzoek dat in Nederland is beoordeeld door een erkende METC of de CCMO worden in het openbare CCMO-register geplaatst. Een jaar na einde onderzoek dienen de onderzoeksresultaten eveneens openbaar gemaakt worden. De CCMO behandelt bezwaren tegen de openbaarmaking van deze onderzoeksinformatie van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in het CCMO-register.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Opdrachtgever / sponsor van het onderzoek

  • Gegevens: Contactgegevens van de indiener van het bezwaar
  • Verzameldoel: Het behandelen van het bezwaar tegen openbaarmaking van de kerngegevens en/of onderzoeksresultaten van het onderzoek in het CCMO-register.
  • Bewaartermijn: Archiefwet
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • CCMO medewerkers betrokken bij de behandeling van het bezwaar.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16302
2500BH DEN HAAG
NEDERLAND