7 Administratie van toegang tot IT-middelen en systemen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking 7 Administratie van toegang tot IT-middelen en systemen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De CCMO registreert de uitgifte en inname van IT-middelen en verleent toegang tot verschillende systemen aan medewerkers en commissieleden aan de hand van het CCMO autorisatiemodel. Elk half jaar worden de autorisaties op alle systemen gecontroleerd aan de hand van functie of rollen. Voor dit proces worden gebruikersovereenkomsten, verklaringen, controlelijsten en managementoverzichten bewaard in het informatiebeveiligingsdossier van de CCMO.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personeelslid

 • Gegevens: Naam, contactgegevens, accountnaam, handtekening
 • Verzameldoel: De CCMO registreert de uitgifte en inname van persoonlijke IT-middelen en verleent toegang tot verschillende systemen aan medewerkers aan de hand van het CCMO autorisatiemodel. Voor deze administratie worden gebruikersovereenkomsten en managementoverzichten bewaard.
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: anders is het niet mogelijk om toegang tot kantoorautomatisering te verlenen.

Commissielid

 • Gegevens: Naam, contactgegevens, accountnaam, handtekening
 • Verzameldoel: De CCMO verleent toegang tot verschillende systemen aan commissieleden aan de hand van het CCMO autorisatiemodel. Voor deze administratie worden verklaringen en managementoverzichten bewaard.
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: anders is het niet mogelijk om toegang tot kantoorautomatisering te verlenen.

Externe adviseur

 • Gegevens: Naam, contactgegevens
 • Verzameldoel: De CCMO verleent toegang tot de samenwerkingsruimte aan medewerkers, commissieleden en externen aan de hand van het CCMO autorisatiemodel. Voor deze administratie worden verklaringen en managementoverzichten bewaard.
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: anders is het niet mogelijk om toegang tot de samenwerkingsruimte te verlenen.

Uitzendkracht / externe inhuur

 • Gegevens: Naam, contactgegevens, accountnaam, handtekening
 • Verzameldoel: De CCMO registreert de uitgifte en inname van persoonlijke IT-middelen en verleent toegang tot verschillende systemen aan medewerkers aan de hand van het CCMO autorisatiemodel. Voor deze administratie worden gebruikersovereenkomsten, verklaringen en managementoverzichten bewaard.
 • Bewaartermijn: Archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: anders is het niet mogelijk om toegang tot kantoorautomatisering te verlenen.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • CCMO medewerker IV / ICT
 • CCMO management

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16302
2500BH DEN HAAG
NEDERLAND