Afhandelen klachten over SodM

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Afhandelen klachten over SodM in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Ondersteuning bij en uitvoeren van de behandeling van klachten die betrekking hebben op zowel de handelwijze van SodM als gedragingen van (medewerkers van) SodM. Uitoefening van het openbaar gezag : Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Indieners van een klacht.

 • Gegevens: Naam, emailadres, telefoonnummer, postadres.
 • Verzameldoel: Ondersteuning bij en uitvoeren van de behandeling van klachten die betrekking hebben op zowel de handelwijze van SodM als gedragingen van (medewerkers van) SodM.
 • Bewaartermijn: In beginsel 5 jaar, tenzij vervolgonderzoek, dan maximaal 10 jaar.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van SodM over wie een klacht wordt ingediend op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

 • Gegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Verzameldoel: Ondersteuning bij en uitvoeren van de behandeling van klachten die betrekking hebben op zowel de handelwijze van SodM of derden.
 • Bewaartermijn: In beginsel 5 jaar, tenzij vervolgonderzoek, dan maximaal 10 jaar.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers SodM die betrokken zijn bij de afhandeling van klachten. Dit zijn de behandelaar van de klacht (jurist SodM) en degene op wie de klacht betrekking heeft en/of zijn leidinggevende.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M338
Type: Primair