Arbeidsvraagpanel (AVP) 2017-2021

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Arbeidsvraagpanel (AVP) 2017-2021 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Hoofd vestiging of hoofd personeelszaken bedrijven

  • Gegevens: NAW-gegevens, functie, naam bedrijf, geslacht, email adres, telefoonnummer (en gegevens over arbeidsvraag bedrijf)
  • Verzameldoel: Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
  • Bewaartermijn: Onderzoekspanel om veranderingen te meten. Naam en contactgegevens van respondent en van bedrijf worden na 20 jaar verwijderd. Surveydata worden bewaard i.v.m. longitudinale studies (zie Gedragscode VSNU art. 3.3). www.vsnu.nl/files/documenten
  • Bron: Bedrijfsgegevens en adressen komen uit LISA-bestand (https://www.lisa.nl/home). Naam van contactpersoon opgevraagd bij bedrijf betrokkene door verwerker.
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • SCP-onderzoekers op het terrein van arbeid

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16164
2500BD DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M5957
Type: Primair