Behandeling van bezwaarschriften

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Behandeling van bezwaarschriften in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Een bezwaarschrift moet op grond van de Algemene wet bestuursrecht zijn voorzien van naam indiener en door bevoegde instantie worden behandeld. Het bezwaarschrift wordt opgeslagen in het dossier dat op de zaak betrekking heeft. Op het bezwaarschrift zal een beslissing moeten worden genomen.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personen en/of rechtspersonen die een bezwaarschrift indienen

  • Gegevens: Naam persoon en/of naam rechtspersoon en/of vertegenwoordiger
  • Verzameldoel: Behandeling bezwaarschrift
  • Bewaartermijn: 10 jaar na afhandeling
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Indien bezwaarschrift niet is voorzien van naam en adresgegevens dan is het bezwaarschrift niet-ontvankelijk

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • SodM Juridische Zaken

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND