Beheer relaties

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Beheer relaties in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het beschikbaar maken van contactgegevens van personen bij ondernemingen ten behoeve de uitvoering van de handhavingstaken van het Staatstoezicht op de Mijnen. Uitoefening van het openbaar gezag : https://www.sodm.nl/over-ons.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Externe relaties (personen, bedrijven en instanties) t.b.v. uitvoering handhavingstaken en de bedrijfsvoering.

  • Gegevens: Identificatie- en contactgegevens zoals naam onderneming, naam contactpersoon, (post)adres onderneming, telefoon, fax, e-mailadres.
  • Verzameldoel: Het beschikbaar maken van contactgegevens van personen bij ondernemingen ten behoeve de uitvoering van de handhavingstaken van het Staatstoezicht op de Mijnen.
  • Bewaartermijn: 10 jaar na inspectie, (fysieke) controle of onderzoek door SodM.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers van het Staatstoezicht op de Mijnen

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND