Beheer relaties voor de uitvoering van de Plantenziektewet

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Beheer relaties voor de uitvoering van de Plantenziektewet in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het faciliteren van de communicatie met betrokken relaties voor de uitvoering van de (wettelijke) taken van de NVWA en de taken van de keuringsdiensten in het kader van de Plantenziektenwet (inclusief facturering).
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Externe relaties (personen, bedrijven en instanties) ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taken en de bedrijfsvoering.

 • Gegevens: Identificatie- en contactgegevens zoals NAW, postbus, naam contactpersonen.
 • Verzameldoel: Faciliteren van communicatie door het beschikbaar maken van contactgegevens ten behoeve van de uitvoering van de (wettelijke) taken van de NVWA en de taken van de keuringsdiensten in het kader van de Plantenziektenwet (inclusief facturering).
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet

Relaties binnen het ministerie van LNV

 • Gegevens: Identificatie- en contactgegevens zoals e-mailadres, telefoon/fax.
 • Verzameldoel: Faciliteren van communicatie door het beschikbaar maken van contactgegevens voor de uitvoering van de (wettelijke) taken van de NVWA en de taken van de keuringsdiensten in het kader van de Plantenziektenwet (inclusief facturering).
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: communicatie is anders niet mogelijk

Uitvoerend medewerkers die de verwerking actueel houden

 • Gegevens: Naam, afdeling, team, functie.
 • Verzameldoel: Identificatie en nagaan wat de aanleiding en reden zijn voor een mutatie.
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: communicatie is anders niet mogelijk

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Behandelend medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de (wettelijke) taken van de NVWA en de taken van de keuringsdiensten in het kader van de Plantenziektenwet (inclusief facturering).

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND