beheer tuchtzaken naar aanleiding van een klacht tegen BIG geregistreerden

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking beheer tuchtzaken naar aanleiding van een klacht tegen BIG geregistreerden in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Beheer tuchtzaken en hoger beroepszaken naar aanleiding van klacht tegen BIG-geregistreerde beroepsoefenaar;
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

klager

 • Gegevens: NAW, e-mailadres, identiteitsgegevens, bijzondere gegevens (gezondheid), waaronder een medisch dossier
 • Verzameldoel: Beheer tuchtzaken en hoger beroepszaken naar aanleiding van klacht tegen (BIG-geregistreerde) beroepsoefenaar;
 • Bewaartermijn: eeuwig
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders kan het proces niet worden gevoerd
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid

verweerder

 • Gegevens: NAW, e-mailadres, BIG-nummer
 • Verzameldoel: Beheer tuchtzaken en hoger beroepszaken naar aanleiding van klacht tegen (BIG-geregistreerde)beroepsoefenaar;
 • Bewaartermijn: eeuwig
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders kan het proces niet worden gevoerd

advocaat, gemachtigde

 • Gegevens: NAW, e-mailadres
 • Verzameldoel: Beheer tuchtzaken en hoger beroepszaken naar aanleiding van klacht tegen (BIG-geregistreerde) beroepsoefenaar;
 • Bewaartermijn: eeuwig
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: anders kan het proces niet gevoerd worden

deskundige

 • Gegevens: NAW, (financiële gegevens), e-mailadres
 • Verzameldoel: Beheer tuchtzaken en hoger beroepszaken naar aanleiding van klacht tegen (BIG-geregistreerde) beroepsoefenaar;
 • Bewaartermijn: eeuwig
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

getuige

 • Gegevens: NAW, (financiële gegevens), e-mailadres
 • Verzameldoel: Beheer tuchtzaken en hoger beroepszaken naar aanleiding van klacht tegen (BIG-geregistreerde) beroepsoefenaar;
 • Bewaartermijn: eeuwig
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders kan het proces niet gevoerd worden

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • ministerie van VWS, ESTT, regionale tuchtcolleges voor de gezondheidszorg, centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • CIBG

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal (ESTT)

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND