Beslissen op handhavingsverzoek

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Beslissen op handhavingsverzoek in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Op basis van formele handhavingsverzoeken beslissen over bestuurlijk interveniëren. Uitoefening van het openbaar gezag : Algemene wet bestuursrecht
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Indieners van een handhavingsverzoek.

  • Gegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoon, email adres
  • Verzameldoel: Communiceren met de indiener van handhavingsverzoek.
  • Bewaartermijn: 5 jaar.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • medewerker van SodM/bureau IG/Juridische Zaken.
  • Medewerkers SodM/Informatiemanagement belast met toepassen Archiefwet.
  • Operationeel medewerker directie Engineering en Netbeheer en/of Ondergrond en Boren.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M1464
Type: Primair