Bestuurlijke Maatregelen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Bestuurlijke Maatregelen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het opleggen van bestuurlijke maatregelen. Dit omvat : het beoordelen van dossiers, het versturen van voornemens, het wegen van zienswijzen, het motiveren van besluiten tot en met het produceren van beschikkingen, dwangbevelen en dwangsommen.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Alle organisaties / instellingen die zich binnen : Nederland dienen te houden aan de aan de Warenwet, Tabakswet, Drank- en Horecawet, Geneesmiddelenwet, de Wet Dieren, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biocide en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

 • Gegevens: Naam, adres en Woonplaats Functie Kamer van Koophandelnummer (kvk-nr)
 • Verzameldoel: Zie doel verwerking
 • Bewaartermijn: 5 jaar na afsluiten dossier en 10 jaar na bezwaar en beroep
 • Bron: BRP
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene ontvangt anders geen correspondentie
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Alle bedrijven die op de Nederlandse markt actief zijn of bedrijven die binnen of via Nederland importeren, doorvoeren en exporteren.

 • Gegevens: NAW gegevens, KVK nummer ondernemer
 • Verzameldoel: Zie doel verwerking
 • Bewaartermijn: 5 jaar na afsluiten dossier en 10 jaar na bezwaar en beroep
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Correspondentie niet mogelijk
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

De (senior) inspecteurs van de NVWA, Medewerkers van de teams bestuurlijke maatregelen, Medewerkers van de technische administratie, Medewerkers van Interventie Bureau Dier (IBD)

 • Gegevens: Naam, functie,, divisie, afdeling, team. Toezichtpas-nummer BOA-nummer
 • Verzameldoel: Registratie en identificatie Voortgangsbewaking van lopende dossiers.
 • Bewaartermijn: 5 jaar na afsluiten dossier en 10 jaar na bezwaar en beroep
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Correspondentie is anders niet mogelijk

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • overtreders en gemachtigde van overtreders
 • het landelijk bureau bibob(LBB) wanneer het LBB daarom verzoekt
 • CJIB
 • Rechtbank en het college van het cbb

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND