Bezwaar en beroep Juridische Zaken

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Bezwaar en beroep Juridische Zaken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Afhandelen van bezwaarschrift en het inboeken van beroep
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

gemachtigde(juristen en advocaten)

 • Gegevens: Dit kunnen alle persoonsgegevens (eventueel ook bijzondere) zijn waarvoor de NVWA de verantwoordelijke is.
 • Verzameldoel: Zie doel verwerking
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Cliënten van gemachtigden

 • Gegevens: Dit kunnen alle persoonsgegevens (eventueel ook bijzondere) zijn waarvoor de NVWA de verantwoordelijke is.
 • Verzameldoel: Zie doel verwerking
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers NVWA
 • Medewerkers rechtelijke macht

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND