Bopz-registraties, opname en behandeling

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Bopz-registraties, opname en behandeling in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Toezicht op de wet Bopz; Verplichte registratie op grond van de Wet Bopz; Doorgeleiden van klachten naar de Rechtbank; Zienswijze met betrekking tot afwijzen verzoek om ontslag / overplaatsing
  Wettelijke verplichting
 • Toezicht op de wet Bopz; Verplichte registratie op grond van de Wet Bopz; Doorgeleiden van klachten naar de Rechtbank; Zienswijze met betrekking tot afwijzen verzoek om ontslag / overplaatsing
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Patiënt(en) / cliënt(en)

 • Gegevens: Naam, adres, geboortedatum, geslacht, zorgaanbieder / locatie, andere (bijzondere) persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
 • Verzameldoel: Identificeren patiënt / cliënt en waar nodig individueel toetsend toezicht houden
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Zorgaanbieder, gemeente, rechtbank, klachtencommissie
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Melding is een wettelijke verplichting, namelijk Wet Bopz, onder meer art 14g lid 3, art. 34d, lid 2, art 38, lid 6, art 38c, lid 5 en lid 7, art. 39, lid 3, art. 43, lid 3, art 49 lid 2, art. 58 lid 1, lid 2 , lid 3 en lid 4, art. 58a
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Medewerkers van zorgaanbieders, gemeenten, rechtbanken (bijvoorbeeld administratief medewerkers)

 • Gegevens: Naam, functie, andere persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
 • Verzameldoel: Teneinde daar waar noodzakelijk vanuit toezicht contact mee te kunnen opnemen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Zorgaanbieder, gemeente, rechtbank, klachtencommissie
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Behandelaren, in de zin van de Wet Bopz

 • Gegevens: Naam, functie, andere persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
 • Verzameldoel: Teneinde daar waar noodzakelijk vanuit toezicht contact mee te kunnen opnemen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Zorgaanbieder, rechtbank
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Familieleden, mantelzorgers en / of (wettelijke) vertegenwoordigers van patiënten/cliënten

 • Gegevens: Relatie tot patiënt / cliënt, naam, andere persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
 • Verzameldoel: Teneinde daar waar noodzakelijk vanuit toezicht contact mee te kunnen opnemen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Zorgaanbieder
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Klagers: degene die een klacht indienen bedoeld in artikel 41, eerste lid Wet Bopz

 • Gegevens: Naam, relatie tot cliënt / patiënt, andere (bijzondere) persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
 • Verzameldoel: Toezicht
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Klachtencommissie
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Leden Klachtencommissies

 • Gegevens: Naam, andere persoonsgegevens aangeleverd bij de melding
 • Verzameldoel: Teneinde daar waar noodzakelijk vanuit toezicht contact mee te kunnen opnemen
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Klachtencommissie
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Rechtbanken

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 2518
6401DA HEERLEN
NEDERLAND