BRI - Afhandeling zienswijze-, bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking BRI - Afhandeling zienswijze-, bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Behandelen van bezwaar- en beroepszaken waarbij het CBG betrokken is.
  Wettelijke verplichting
 • Afhandeling zienswijzeprocedures
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Overige belanghebbende partijen in de procedure

 • Gegevens: NAW gegevens e-mailadres Telefoon- en faxnummers
 • Verzameldoel: Communicatie over bezwaar-en beroepsprocedure
 • Bewaartermijn: Ten minste 15 jaar na doorhaling handelsvergunning humane geneesmiddelen; Ten minste 10 jaar na doorhaling handelsvergunning veterinaire geneesmiddelen.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Adres/Woonplaats gegevens verplicht. Indien dit niet het geval is kunnen wij niet aan onze wettelijke plicht voldoen.

Partij die zienswijze indient / bezwaar maakt / in beroep gaat

 • Gegevens: NAW gegevens e-mailadres Telefoon- en faxnummers
 • Verzameldoel: Communicatie over bezwaar-en beroepsprocedure
 • Bewaartermijn: Ten minste 15 jaar na doorhaling handelsvergunning voor humane geneesmiddelen; Ten minste 10 jaar na doorhaling handelsvergunning veterinaire geneesmiddelen.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Adres/Woonplaats gegevens verplicht. Indien dit niet het geval is kunnen wij niet aan onze wettelijke plicht voldoen.

Rechtbanken/Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

 • Gegevens: Namen Telefoonnummers
 • Verzameldoel: Rechtstreekse communicatie in (hoger) beroepszaken waarbij het CBG betrokken is.
 • Bewaartermijn: Ten minste 15 jaar na doorhaling handelsvergunning humane geneesmiddelen; Ten minste 10 jaar na doorhaling handelsvergunning veterinaire geneesmiddelen.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers CBG en Collegeleden

 • Gegevens: NAW gegevens E-mailadres Telefoon- en faxnummers
 • Verzameldoel: Afhandeling zienswijzeprocedures en bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures. Correspondentie en documenten die persoonsgegevens bevatten, worden ingediend en rondgestuurd als op de zaak betrekking hebbende stukken.
 • Bewaartermijn: Ten minste 15 jaar na doorhaling handelsvergunning humane geneesmiddelen; Ten minste 10 jaar na doorhaling handelsvergunning veterinaire geneesmiddelen.
 • Bron: Documenten/rapporten/correspondentie die als op de zaak betrekking hebbende stukken worden rondgestuurd c.q. ingediend bij de rechtbank, kunnen namen van CBG-medewerkers bevatten. Dit kunnen documenten zijn van het CBG, maar ook van andere partijen, zoals firma's die eerder contact hebben gehad met het CBG.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers CBG en Collegeleden
 • Rechtbank, Raad van State
 • Derde-belanghebbenden in procedures.
 • Partij die zienswijze indient / bezwaar maakt / in (hoger) beroep gaat

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Bezoekadres

Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 8275
3503RG UTRECHT
NEDERLAND