Burgerbrieven (en Koningsbrieven)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Burgerbrieven (en Koningsbrieven) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het behandelen van brieven van burgers over de uitvoering van VWS-beleid, gericht aan een Bewindspersoon, het Staatshoofd, een lid van de Tweede Kamer, of een (gemandateerd) bestuurder van een VWS-onderdeel.
  Wettelijke verplichting
 • Het behandelen van brieven van burgers over de uitvoering van VWS-beleid, gericht aan een Bewindspersoon, het Staatshoofd, een lid van de Tweede Kamer, of een (gemandateerd) bestuurder van een VWS-onderdeel.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Burgers / Verzoekers

 • Gegevens: Naam en bereikbaarheidsgegevens (zoals adres, e-mail, en/of telefoonnummer). Optioneel: algemene, bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens genoemd in de burgerbrief
 • Verzameldoel: Communiceren met de burger/verzoeker; behandelen van het verzoek
 • Bewaartermijn: Voor de eeuwigheid
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
  • Genetische gegevens

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Daartoe bevoegde medewerkers van het ministerie van VWS en haar onderdelen

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Gemeenschappelijke Verwerkingen VWS De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20350
2500EJ DEN HAAG
NEDERLAND