Civiele geschillen IenW

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Civiele geschillen IenW in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van het geschil: - het communiceren met de advocaat, de procespartij(en), of andere adviseurs, contactpersonen bij gerechten over het afhandelen van de procedure; - het adviseren van de betrokken beleidsdirectie; - het coördineren en afhandelen binnen IenW van het geschil; -Statistische en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek
Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Procespartij(en)

 • Gegevens: NAW-geg. e-mailadres tel.nr. geslacht KvK.nr. Bankrek.nr.
 • Verzameldoel: Noodzakelijk voor communicatie met betrokkenen en afhandeling geschil
 • Bewaartermijn: Cf. Archiefwet en Ordeningsplan HBJZ. In Outlook: zo lang als nodig is voor proces.
 • Bron: Gegeven door procespartij of gemachtigde/organisatie
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Advocaten (eisers, gedaagden), Deskundigen, Contactpersonen bij gerechten.

 • Gegevens: functionele NAW-geg. E-mailadres tel.nr. geslacht KvK.nr. Bankrek.nr
 • Verzameldoel: Noodzakelijk voor communicatie met betrokkenen
 • Bewaartermijn: Cf. Archiefwet en Ordeningsplan HBJZ. In Outlook: zo lang als nodig is voor proces.
 • Bron: Gegeven door procespartij of gemachtigde/ organisatie
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Contactpersonen bij gerechten
 • Advocaten (eisers, gedaagden) Deskundigen Contactpersonen bij gerechten
 • Ambtenaren IenW: IBI-F&I bij betalingen, medewerkers Documentaire Dienstverlening bij archivering

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de hoofddirecteur van Hoofdirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken