Civiele vordering of verzoek

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Civiele vordering of verzoek in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het afhandelen van civiele vorderingen en verzoeken
Afhandelen van door de burger ingediende civiele vorderingen, zoals aansprakelijkheid schade

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Degene die een civiele vordering of verzoek heeft ingediend

  • Gegevens: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
  • Verzameldoel: Het afhandelen van civiele vorderingen en verzoeken
  • Bewaartermijn: 15 jaar
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, namelijk advocaten Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 2518
6401DA HEERLEN
NEDERLAND