Contact onderhouden met externe personen en organisaties

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Contact onderhouden met externe personen en organisaties in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Onderhouden van relaties en communiceren met instituten, bedrijven, kennisinstellingen, andere (overheids) organisaties en particulieren Onderlinge communicatie binnen het dienstonderdeel
Toestemming betrokkene. medewerkers nam EZK moeten in staat worden gesteld om met mensen buiten het ministerie te communiceren en er moet intern gecommuniceerd worden over personen die in relatie staan tot het kerndepartement met de verschillende dienstonderdelen.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Particulieren die contactgegevens hebben verstrekt aan medewerker NVWA

 • Gegevens: Naam, voornaam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer, onderwerp waarover wordt gecommuniceerd
 • Verzameldoel: Onderhouden van relaties en communiceren met instituten, bedrijven, kennisinstellingen, andere (overheids) organisaties en particulieren
 • Bewaartermijn: zo lang als de medewerker in dienst is. Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contactpersonen bij instituten, bedrijven en kennisinstellingen en andere (overheids)organisaties met een relatie met NVWA

 • Gegevens: Naam, voornaam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer, gelieerde organisatie, onderwerp waarover wordt gecommuniceerd
 • Verzameldoel: Onderhouden van relaties en communiceren met instituten, bedrijven, kennisinstellingen, andere (overheids) organisaties en particulieren
 • Bewaartermijn: zo lang als de medewerker in dienst is. Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van de verschillende dienstonderdelen van de ministeries EZK en LNV

 • Gegevens: Naam, organisatieonderdeel, foto
 • Verzameldoel: Onderlinge communicatie binnen de dienstonderdelen van het ministerie LNV
 • Bewaartermijn: zo lang als de medewerker in dienst is. Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Ministerie van LNV gebruikt foto's om de onderlinge communicatie te ondersteunen. De foto's worden ook met het Rijksportaal gedeeld.
 • Ministerie van EZK/LNV met contactpersonen binnen het Ministerie van EZK/LNV.
 • Ministerie van EZK/LNV diensten gedeeld met andere diensten van het Ministerie van EZK/LNV.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND