Contact onderhouden met externe personen en organisaties

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Contact onderhouden met externe personen en organisaties in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Onderhouden van relaties en communiceren met instituten, bedrijven, kennisinstellingen, andere (overheids) organisaties en particulieren
  Gerechtvaardigd belang. medewerkers nam EZK moeten in staat worden gesteld om met mensen buiten het ministerie te communiceren
 • Onderlinge communicatie binnen het dienstonderdeel
  Gerechtvaardigd belang. Er moet intern gecommuniceerd worden over personen die in relatie staan tot het kerndepartement met de verschillende dienstonderdelen.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Contactpersonen bij instituten, bedrijven en kennisinstellingen en andere (overheids)organisaties met een relatie met dienstonderdelen van de ministeries EZK en LNV

 • Gegevens: Naam, voornaam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer, gelieerde organisatie, onderwerp waarover wordt gecommuniceerd
 • Verzameldoel: Onderhouden van relaties en communiceren met instituten, bedrijven, kennisinstellingen, andere (overheids) organisaties en particulieren
 • Bewaartermijn: zo lang als de medewerker in dienst is. Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Particulieren die contactgegevens hebben verstrekt aan medewerker van de ministeries EZK en LNV

 • Gegevens: Naam, voornaam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer, onderwerp waarover wordt gecommuniceerd
 • Verzameldoel: Onderhouden van relaties en communiceren met instituten, bedrijven, kennisinstellingen, andere (overheids) organisaties en particulieren
 • Bewaartermijn: zo lang als de medewerker in dienst is. Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van de verschillende dienstonderdelen van de ministeries EZK en LNV

 • Gegevens: Naam, organisatieonderdeel, foto
 • Verzameldoel: Onderlinge communicatie binnen de dienstonderdelen van het ministerie EZK
 • Bewaartermijn: Zo lang als de medewerker in dienst is. Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Ministerie van EZK/LNV diensten gedeeld met andere diensten van het Ministerie van EZK/LNV.
 • Ministerie van EZK/LNV met contactpersonen binnen het Ministerie van EZK/LNV.
 • Ministerie van EZK/LNV gebruikt foto's om de onderlinge communicatie te ondersteunen. De foto's worden ook met het Rijksportaal gedeeld.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

Dit betreft een generieke verwerking die voor de diensten binnen EZK/LNV gelijk wordt uitgevoerd