Desk-inspectie productdossier

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Desk-inspectie productdossier in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De inspectie wil, soms naar aanleiding van een melding, inzicht krijgen in productdossiers van ongeregistreerde geneesmiddelen
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Verantwoordelijke bestuurder(s) en diens contactpersoon van bedrijven en instellingen

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens aangeleverd in het kader van de inspectie
 • Verzameldoel: Toezicht van de productdossiers van geneesmiddelen in het kader van het bewaken en bevorderen van de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en houden van toezicht op de naleving van specifieke gezondheidswetten
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Aanlevering is een wettelijke verplichting, namelijk artikel 40 derde lid onder c van de Geneesmiddelenwet

Medewerker(s) van andere betrokken (overheids)instanties waarmee de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd samenwerkt

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens in het kader van de inspectie
 • Verzameldoel: Toezicht van de productdossiers van geneesmiddelen in het kader van het bewaken en bevorderen van de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en houden van toezicht op de naleving van specifieke gezondheidswetten
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Externe deskundige ingeschakeld door verantwoordelijk bestuurder van bedrijven en instellingen

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres
 • Verzameldoel: Toezicht van de productdossiers van geneesmiddelen in het kader van het bewaken en bevorderen van de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en houden van toezicht op de naleving van specifieke gezondheidswetten
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Overige personen genoemd in aangeleverde documentatie

 • Gegevens: Naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres, verige persoonsgegevens in het kader van de inspectie
 • Verzameldoel: Toezicht van de productdossiers van geneesmiddelen in het kader van het bewaken en bevorderen van de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en houden van toezicht op de naleving van specifieke gezondheidswetten
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Daartoe bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521AZ UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 2518
6401DA HEERLEN
NEDERLAND