Diergeneeskunderegister

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Diergeneeskunderegister in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

In het diergeneeskundigenregister (Diris) zijn dierenartsen, dierenartsassistenten- paraveterinair, embryotransplanteurs, nog enkele veeverloskundigen en castreurs (sterfhuisconstructie) en dierenfysiotherapeuten opgenomen. Vanuit de Wet Dieren bestaat de verplichting tot het hebben van een Diergeneeskunderegister. Het beroep dierenarts is een bij wet beschermd beroep in de Wet Dieren.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Dierenartsen, dierenartsassistenten- paraveterinair, embryotransplanteurs, nog enkele veeverloskundigen en castreurs ( sterfhuisconstructie) en dierenfysiotherapeuten.

 • Gegevens: NAW gegevens, diploma
 • Verzameldoel: In het diergeneeskundigenregister (Diris) zijn dierenartsen, dierenartsassistenten- paraveterinair, embryotransplanteurs, nog enkele veeverloskundigen en castreurs (sterfhuisconstructie) en dierenfysiotherapeuten opgenomen. Vanuit de Wet Dieren bestaat de verplichting tot het hebben van een Diergeneeskunderegister. Het beroep dierenarts is een bij wet beschermd beroep in de Wet Dieren.
 • Bewaartermijn: Voor persoonsgegevens geldt dat zij gekoppeld zijn aan de zaak waarbij zij zijn ingewonnen. Aan de zaak is een wettelijke bewaartermijn gekoppeld.
 • Bron: Koppeling opleidingen (website scholen). NAW gegevens leveren betrokkenen zelf aan. Wat betreft opleidingen/diploma's bestaat er een koppeling met de website van de scholen waardoor de opleidingen en diploma's uit de koppeling worden gehaald en niet van de betrokkene zelf vandaan komen.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Het is verplicht voor de betrokkenen om de gevraagde gegevens aan te leveren omdat ze anders het beschermd beroep niet uit kunnen voeren o.g.v. de Wet Dieren. Dierengeneeskundige handelingen mogen dan niet uitgevoerd worden.

Buitenlandse dierenartsen, dierenartsassistenten- paraveterinair en dierenfysiotherapeuten

 • Gegevens: NAW gegevens, diploma (beoordeling door derden), VOG.
 • Verzameldoel: In het diergeneeskundigenregister (Diris) zijn dierenartsen, dierenartsassistenten- paraveterinair, embryotransplanteurs, nog enkele veeverloskundigen en castreurs ( sterfhuisconstructie) en dierenfysiotherapeuten opgenomen. Vanuit de Wet Dieren bestaat de verplichting tot het hebben van een Diergeneeskunderegister. Het beroep dierenarts is een bij wet beschermd beroep in de Wet Dieren.
 • Bewaartermijn: Voor persoonsgegevens geldt dat zij gekoppeld zijn aan de zaak waarbij zij zijn ingewonnen. Aan de zaak is een wettelijke bewaartermijn gekoppeld.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Het is verplicht voor de betrokkenen om de gevraagde gegevens aan te leveren omdat ze anders het beschermd beroep niet uit kunnen voeren o.g.v. de Wet Dieren. Dierengeneeskundige handelingen mogen dan niet uitgevoerd worden.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • CIBG (ministerie VWS) - Voeren het register in opdracht van het ministerie LNV uit
 • Aeres MBO Barneveld - Diploma beoordeling van buitenlandse diploma's (Dierenartsassistenten- paraveterinair en dierenfysiotherapeuten)
 • Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde - Diploma beoordeling van buitenlandse diploma's (Dierenartsen)
 • Nuffic - Diploma beoordeling van buitenlandse diploma's

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur (OUD)

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND