Erkenningen/Registraties/Verleningen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Erkenningen/Registraties/Verleningen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het faciliteren of een bedrijf aan de wettelijke verplichting voldoet
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Slachthuizen, leerbedrijven, diervoerbedrijven, levensmiddelbedrijf en horecabedrijven

  • Gegevens: Naw gegevens, naam bedrijf en erkennigsnummer
  • Verzameldoel: zie doel verwerking
  • Bewaartermijn: 5 jaar
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet gecheckt worden of betrokkene aan wettelijke verplichting voldoet

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Bezoekers die website benaderen om de bedrijven in te zien die een erkenning/vergunning/registratie hebben
  • Medewerkers NVWA

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND