ESPON SUPER Survey of Interventions Cases

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking ESPON SUPER Survey of Interventions Cases in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Casussen: interviews onder experts ter verzameling van interventies m.b.t. duurzame verstedelijking.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

NAW gegevens van experts op het gebied van duurzame verstedelijking. Het interview met de betrokkene wordt opgenomen en de betrokkene noemt daarbij zijn naam en functie.

  • Gegevens: NAW: naam, positie, organisatie , telefoonnummer en email zijn bekend van de betrokkenen.
  • Verzameldoel: Om uitspraken te kunnen optekenen en te kunnen citeren in rapportages
  • Bewaartermijn: 10 jaar
  • Bron: Vooraf gevraagd of betrokkene wil meewerken (NAW gegevens zijn openbaar bekend). Tijdens interviews worden naam en functie nogmaals genoemd.
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • CAMPUS: IT leverancier PBL
  • Danny Visser: uitwerken opgenomen interviews
  • Tristan Claus: uitwerken opgenomen interviews

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Referentie

Verwerkingsnummer: M8275
Type: Primair