Financiële administratie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Financiële administratie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het genereren van betaalopdrachten op basis van facturen, beschikkingen en declaraties ten behoeve van SodM.
  Uitvoering overeenkomst
 • Het innen van vorderingen ten behoeve van SodM.
  Uitvoering overeenkomst
 • Verantwoording op grond van de Comptabiliteitswet waaronder het doen uitoefenen van accountantscontrole door de ADR.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Debiteuren en crediteuren.

 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats, debiteuren-/crediteurennummer, KvK-nummer, BSN, bankrekeningnummer, gegevens met betrekking tot facturen, beschikkingen en declaraties.
 • Verzameldoel: Het innen van vorderingen ten behoeve van SodM. Het genereren van betaalopdrachten op basis van facturen, beschikkingen en declaraties ten behoeve van SodM. Verantwoording op grond van Comptabiliteitswet.
 • Bewaartermijn: 10 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Door FEZ/FDA geautoriseerde medewerkers binnen de directie FEZ die de betreffende gegevens in mogen zien dan wel mogen muteren of tot betaling/ ontvangst mogen overgaan (functiescheiding).
 • Door FEZ/ FDA geautoriseerde medewerkers van het ministerie van Financiën (ADR) die de betreffende gegevens in mogen zien.
 • De medewerkers van het Ministerie van EZK Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting/Inkoopplein B73 die door FEZ/FDA zijn geautoriseerd om inkoop gerelateerde gegevens in te voeren, te muteren of goed te keuren.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

SodM levert Debiteuren en crediteuren aan voor verwerking in de financiële administratie door FEZ/ FDA.Uitgangspunt is dat FEZ/ FDA met respectievelijk SodM gezamenlijk verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens van de debiteuren/ crediteuren.