FKC - Financiële Administratie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking FKC - Financiële Administratie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Crediteuren behandelen
  Uitvoering overeenkomst
 • Debiteuren behandelen
  Uitvoering overeenkomst
 • Salarisadministratie
  Wettelijke verplichting
 • Grootboek
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Interne medewerkers voor accorderen

 • Gegevens: Naam. Gebruikt om declaraties te bevestigen.
 • Verzameldoel: Crediteuren behandelen
 • Bewaartermijn: Tot 7 jaar ná het jaar van afhandeling declaraties
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Geen mogelijkheid tot declaratie

Crediteuren gegevens - extern

 • Gegevens: Naam, NAW gegevens (ZZPers), telefoonnummer, email, bankgegevens
 • Verzameldoel: Crediteuren behandelen - extern Grootboek
 • Bewaartermijn: Tot 7 jaar ná het jaar van afhandeling declaratie/facturatie
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders geen betaling mogelijk

Debiteuren gegevens

 • Gegevens: Naam, NAW gegevens (ZZPers), telefoonnummer, emailadres
 • Verzameldoel: Debiteuren behandelen Grootboek
 • Bewaartermijn: Tot 7 jaar ná het jaar van afhandeling
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betaling niet mogelijk

Crediteuren gegevens - intern (declaraties)

 • Gegevens: Naam, bevoegde ter accordatie, bonnetje ter declaratie
 • Verzameldoel: Crediteuren behandelen Grootboek
 • Bewaartermijn: Tot 7 jaar ná het jaar van afhandeling
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Declaratie niet mogelijk
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerker Crediteuren
 • Medewerker Debiteuren
 • Medewerker financiële administratie
 • Senior financieel adviseur (financial control functie)
 • Audit Dienst Rijk
 • Axians B.V.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Bezoekadres

Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 8275
3503RG UTRECHT
NEDERLAND