FKC - Proces inkoop en contractbeheer

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking FKC - Proces inkoop en contractbeheer in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Inkoop producten en diensten (inspannings- en resultaatverplichting)
  Wettelijke verplichting
 • Aanbieden kandidaten aan budgethouder
  Wettelijke verplichting
 • Beoordelen kandidaten
  Wettelijke verplichting
 • Bijhouden contractenregister
  Wettelijke verplichting
 • Op orde hebben en houden Service Level Agreements (SLA)
  Uitvoering overeenkomst
 • Op orde hebben en houden Dossier Afspraken en Procedures (DAP).
  Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers HIS

 • Gegevens: Naam, zakelijke contactgegevens
 • Verzameldoel: Inkoop producten en diensten (inspanningsverplichting) Inkoop producten en diensten (resultaatverplichting)
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers Broker

 • Gegevens: Naam, zakelijke contactgegevens
 • Verzameldoel: Aanbieden kandidaten
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Kandidaten

 • Gegevens: Naam, NAW, bankrekening, contactgegevens, CV
 • Verzameldoel: Beoordelen kandidaten Inkoop producten en diensten (inspannings en resultaatverplichting)
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: anders niet voldaan aan inkoopvereisten
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Medewerkers VWS en ADR indien nodig

 • Gegevens: Naam Functie Emailadres Tel.nr
 • Verzameldoel: Inkoop producten en diensten (inspannings- en resultaatverplichting)
 • Bewaartermijn: max 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contactpersoon leveranciers

 • Gegevens: Naam, zakelijke contactgegevens.
 • Verzameldoel: Op orde hebben en houden Dossier Afspraken en Procedures (DAP). Op orde hebben en houden Service Level Agreements (SLA)
 • Bewaartermijn: 7 jaar na beëindiging contract
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Noodzakelijk om SLA/DAP op te kunnen stellen.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • CBG: - Afdeling Financien, Kwaliteit en Control - Opdrachtnemer (en betreffende afdeling)
 • Medewerkers HIS
 • ADR en VWS medewerkers indien nodig
 • Service level manager
 • Hoofd ICT

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Bezoekadres

Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 8275
3503RG UTRECHT
NEDERLAND