fytosanitaire risicobeoordeling

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking fytosanitaire risicobeoordeling in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het in het kader van EU-richtlijn 2008/61/EG doen van de vereiste NVWA-fytosanitaire risicobeoordeling waarbij Research & Development bedrijven via het aanvraagformulier de vereiste bedrijfsvertrouwelijke gegevens verstrekken.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Research & Development organisaties

 • Gegevens: NAW-gegevens van: - rechtsgeldig vertegenwoordiger - contactpersoon - biologisch-veiligheidsfunctionaris
 • Verzameldoel: Identificatie en contact
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
 • Gegevens: Telefoon- faxnummer
 • Verzameldoel: Communicatie
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Communicatie kan anders niet plaatsvinden
 • Gegevens: Vergunning
 • Verzameldoel: Controle
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: controle kan anders niet plaatsvinden

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • medewerkers van de NVWA
 • De Commissie en de lidstaten (via de daarvoor aangewezen instanties) welke? Nb. Indien er geen noodmaatregelen moeten worden genomen die uitwisseling van gegevens met EU en autoriteiten noodzakelijk maakt vindt er geen uitwisseling van persoonsgegevens en bijzondere (R&D) bedrijfsgegevens met derden plaats.
 • De R&D organisatie die de aanvraag 2008/61/EG heeft ingediend.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M249
Type: Primair

Onderwerpen