Gastransitie vanuit burgerperspectief

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Gastransitie vanuit burgerperspectief in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

respondenten: woningeigenaren in Nederland

  • Gegevens: contactgegevens, leeftijd en opleidingsniveau. tbv werving voor focusgroepen We vragen in focusgroepen naar kennis, opvattingen en houdingen over het gasvrij wonen en de veranderingen die dit met zich mee gaat brengen qua verwarmen en koken. in de vorm van focusgroepen, die worden opgenomen op video en waar geluidsopnamen van worden gemaakt, die worden getranscribeerd.
  • Verzameldoel: Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor wo.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Specifiek doen we onderzoek naar de kijk van woningeigenaren in Nederland op de gastransitie en haar gevolgen in algemene zin en voor hun persoonlijke situatie.
  • Bewaartermijn: contactgegevens worden na afronding project verwijderen, dwz uiterlijk 31-6-2019 Audio- en beeld opnames worden gewist na rapportage Transcripten bewaard i.v.m. mogelijk vervolgonderzoek en wetenschappelijke reproduceerbaarheid
  • Bron: Contactgegevens afkomstig uit eigen panel en deur-tot-deur werving onderzoeksbureau
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • SCP onderzoekers op het gebied van duurzaamheid

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16164
2500BD DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M5205
Type: Primair