GMB - Signaalmanagement

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking GMB - Signaalmanagement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Audit trail van farmacovigilantie signalen
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van het CBG die het signaal behandeld

  • Gegevens: Naam
  • Verzameldoel: Audit trail
  • Bewaartermijn: Ten minste 10 jaar na aflopen van markt autorisatie - volgens artikel 24 van COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 520/2012.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • GMB collega's
  • European Medicines agency

Doorgifte buiten EU

Er is sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie. Deze landen en/of internationale organisaties worden hieronder omschreven.

  • European Medicines Agency

De gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU, of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen.

 

Verantwoordelijke

Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Bezoekadres

Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 8275
3503RG UTRECHT
NEDERLAND