Grenzeloos IenW

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Grenzeloos IenW in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Realisatie van een interactieve online community waarin alle betrokkenen bij het tot stand komen van het internationale IenW-beleid worden verbonden. Doel: Beschikbaar stellen van actuele informatie over het internationale werk van IenW; Ondersteunen van (internationale) beleidstrajecten en activiteiten.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

IenW collega's en eventueel relevante partners

  • Gegevens: naam en email
  • Verzameldoel: Persoonsgegevens tbv een account op Winkwaves. Ihkv kennisdeling en verbondenheidkunnen vergaderstukken, afbeeldingen gedeeld worden in een publieke groep (by default, toegang voor alle gebruikers) of in een besloten groep (toegang voor geselecteerde gebruikers) gebruikers kunnen ook met elkaar chatten. het is hierbij mogelijk dat gebruikers persoonsgegevens verwerken via het platform.gebruikers zijn gewezen op het gebruikersprotocol en dat gebruikers de plaatsers zijn van content
  • Bewaartermijn: tot het account verwijderd wordt
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Communitymanagement bij IenW (2 personen)
  • Winkwaves als verwerker

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal