Handhaving soortenbescherming

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Handhaving soortenbescherming in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het (kunnen) voorbereiden en uitvoeren van de aan de NVWA opgedragen verificatie-, controle- en opsporingswerkzaamheden in het kader van de Wet natuurbescherming.
  Wettelijke verplichting
 • Het (kunnen) voorbereiden en uitvoeren van de aan de NVWA opgedragen verificatie-, controle- en opsporingswerkzaamheden in het kader van de welzijnsbepalingen van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwd).
  Wettelijke verplichting
 • Het door de NVWA kunnen verstrekken van persoonsgegevens voor de publiekrechtelijke taak van andere (bestuurs)organen en de politie in het kader van de onder 1. en 2. genoemde wetten.
  Wettelijke verplichting
 • Het door de NVWA (kunnen) genereren en verstrekken van kwantitatieve en kwalitatieve beleidsinformatie inzake de onder 1. en 2. genoemde wetten.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

bij wie een verificatie-, controle- of opsporingsonderzoek heeft plaatsgevonden.

 • Gegevens: NAW-gegevens
 • Verzameldoel: onderzoek en rapporteren
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
 • Gegevens: controlegegevens NVWA en andere controle instanties
 • Verzameldoel: onderzoek en rapporteren
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
 • Gegevens: proces-verbaalgegevens NVWA en andere opsporing- en vervolging instanties.
 • Verzameldoel: onderzoek en rapporteren
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
 • Gegevens: verificatiegegevens NVWA en andere instanties.
 • Verzameldoel: onderzoek en rapporteren
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: andere
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
 • Gegevens: vergunningen Cites-bureau
 • Verzameldoel: onderzoek en rapporteren
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
 • Gegevens: telefoon-/telefaxnummer
 • Verzameldoel: onderzoek en rapporteren
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet en er kan anders geen communicatie gevoerd worden
 • Gegevens: contacten derden
 • Verzameldoel: onderzoek en rapporteren
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

verdachten van strafbare feiten soortenbeschermingswetten

 • Gegevens: NAW-gegevens en overige persoonsgegevens
 • Verzameldoel: onderzoek en rapporteren
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
 • Gegevens: controlegegevens NVWA en andere controle instanties
 • Verzameldoel: onderzoek en rapporteren
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
 • Gegevens: proces-verbaalgegevens NVWA en andere opsporing- en vervolging instanties.
 • Verzameldoel: onderzoek en rapporteren
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
 • Gegevens: verificatiegegevens NVWA en andere instanties.
 • Verzameldoel: onderzoek en rapporteren
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
 • Gegevens: contacten derden
 • Verzameldoel: onderzoek en rapporteren
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

getuigen opsporing strafbare feiten soortenbeschermingswetten

 • Gegevens: NAW-gegevens en overige persoonsgegevens
 • Verzameldoel: onderzoek en rapporteren
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
 • Gegevens: proces-verbaalgegevens NVWA en andere opsporing- en vervolging instanties.
 • Verzameldoel: onderzoek en rapporteren
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
 • Gegevens: contacten derden
 • Verzameldoel: onderzoek en rapporteren
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • (opsporings)ambtenaren NVWA
 • (buitengewone) opsporingsambtenaren
 • (bestuurs)organen LNV
 • Openbaar Ministerie
 • Toezichtshouders

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND