Handhavingsverzoeken

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Handhavingsverzoeken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van een Handhavingsverzoek met betrekking tot de wettelijke taak Telecommunicatiewet, WIBON, Awb
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Geautoriseerde medewerkers binnen AT belast met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking.

  • Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
  • Verzameldoel: Verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van een Handhavingsverzoek.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
  • Bewaartermijn: 5 jaar.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Intern AT

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom

Bezoekadres

Emmasingel 1
9726AH GRONINGEN
NEDERLAND

Postadres

Postbus 450
9700AL GRONINGEN
NEDERLAND