Informatie over stakeholders in SOMSET

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Informatie over stakeholders in SOMSET in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Hanteerbaar overzicht bieden aan Directie Participatie van stakeholders betrokken bij beleidstrajecten en projecten.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Relevante stakeholders van overheidsprocessen, brancheorganisatie en belangengroepen.

  • Gegevens: Naam, Adres, email adres, telefoonnummer
  • Verzameldoel: t.b.v. stakeholdermanagement
  • Bewaartermijn: bron archiefwet
  • Bron: Eigen netwerklijsten en openbare informatie op internet
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers IenW

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Participatie

Referentie

Verwerkingsnummer: M6095
Type: Primair