Inspectie van installatie of locatie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Inspectie van installatie of locatie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Identificeren betrokkenen als contactpersoon bij inspectie. Uitoefening van het openbaar gezag : https://www.sodm.nl/over-ons
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personen, werkzaam bij ondernemingen in de mijnbouw- en energiesector, waarvan objecten (installaties) worden geïnspecteerd.

  • Gegevens: Identificatie- en contactgegevens zoals NAW-gegevens, KvK nummer, vestigingsnummer, telefoon, fax, e-mailadres.
  • Verzameldoel: Identificeren betrokkenen als contactpersoon bij inspectie.
  • Bewaartermijn: 10 jaar na inspectie, (fysieke) controle of onderzoek door SodM
  • Bron: Naast afkomstig van de betrokkenen (bijv. overhandigen visitekaartje) ook afkomstig uit het Nationaal Handelsregister (NHR) van de Kamer van Koophandel en Beheer relaties (Beheer relaties).
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Uitvoerend medewerkers van SodM, zoals inspecteurs, administratief medewerkers en direct leidinggevenden.
  • Personen, werkzaam bij organisaties waarvan de locaties en installaties worden geïnspecteerd.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND