Interveniëren na constateren van overtredingen of strafbare feiten.

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Interveniëren na constateren van overtredingen of strafbare feiten. in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Op basis van het strafbare feit, maakt SodM het Proces Verbaal op en stuurt dit, inclusief Aanbiedingsbrief, aan de Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie. Uitoefening van het openbaar gezag : https://www.sodm.nl/over-ons
  Taak van algemeen belang
 • Op basis van feiten uit onderzoek van incidenten of inspecties wordt een waarschuwingsbrief, handhavingsmaatregel of invorderingsbesluit gestuurd aan de overtreder. Uitoefening van het openbaar gezag : https://www.sodm.nl/over-ons
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerker van onderneming waar strafbaar feit is geconstateerd.

 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Medewerker van onderneming waar overtreding is geconstateerd.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Uitvoerend medewerkers, zoals inspecteurs, administratief medewerkers en direct leidinggevenden.
 • Officier van Justitie
 • Betrokkene

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND