IV - Beheer accounts CBG Portal

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking IV - Beheer accounts CBG Portal in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Aanvragers toegang geven tot een portaal waarin zij de status van een aanvraag kunnen volgen.
Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Contactpersonen farmaceutische bedrijven die toegang tot portaal aanvragen

  • Gegevens: Naam, zakelijke contactgegevens. Kamer van Koophandel uittreksels
  • Verzameldoel: Aanvragers toegang geven tot een portaal waarin zij de status van een .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
  • Bewaartermijn: Voor actieve accounts geldt: zo lang bedrijf toegang tot portaal wil hebben. Voor inactieve accounts: Als de onder een company administrator vallende gebruikers inactief zijn en de company administrator account is 11 maanden niet gebruikt, wordt een bericht gestuurd van voorgenomen opheffen van de toegangsrechten en verwijdering van de accounts. Bij geen reactie wordt ná 1 maand overgegaan tot beëindiging/de-activering van de accounts en de daarbij behorende persoonsgegevens .
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder het aanleveren van de gevraagde gegevens is toegang tot het portaal niet mogelijk.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers functioneel beheer CBG

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Bezoekadres

Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 8275
3503RG UTRECHT
NEDERLAND