IV - Geluidsfragmenten College

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking IV - Geluidsfragmenten College in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Publiceren geluidsfragmenten CBG intern ter transparantie
Transparant richting de medewerkers die de uitkomst van bepaalde beoordelingen willen weten en daarbij de achterliggende beweegredenen willen horen.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Deelnemers collegevergadering

  • Gegevens: Meningen en geluidsfragmenten uit vergadering.
  • Verzameldoel: Publiceren geluidsfragmenten CBG intern ter transparantie
  • Bewaartermijn: Ná vaststelling van het collegeverslag wordt de desbetreffende geluidsopname verwijderd
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: college wordt opgenomen dus geen mogelijkheid hier niet aan mee te doen.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers CBG

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Adjunct Directeur agentschap College Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Bezoekadres

Graadt van Roggeweg 500
3531AH UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 8275
3503RG UTRECHT
NEDERLAND