Juridische advisering

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Juridische advisering in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Juridische advisering op alle werkterreinen van de NVWA.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personen die genoemd worden in stukken die ten grondslag liggen aan of de aanleiding vormen voor de advies vraag

  • Gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, bedrijfsgegevens, gelieerde organisatie, gegevens mbt aanvraag of verzoek
  • Verzameldoel: zie doel verwerking
  • Bewaartermijn: De gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de afhandeling van de adviesvraag en de in het kader daarvan of naar aanleiding daarvan gevoerde procedures (bezwaar, beroep, hoger beroep).Termijnen conform selectielijst
  • Bron: Gegevens kunnen ook door derden worden aangeleverd.
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: De aanvraag kan niet worden behandeld als de gegevens niet worden aangeleverd.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers NVWA die belast zijn met de behandeling van de adviesvragen
  • Medewerkers NVWA die bij de adviesvraag betrokken zijn

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M8007
Type: Primair