KOOP: Verdragenbank

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking KOOP: Verdragenbank in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Registratie van depositaire notificaties van verdragen waarover Nederland verantwoordelijk is.
  Taak van algemeen belang
 • Registratie van depositaire notificaties van verdragen waarover Nederland verantwoordelijk is. Overeenkomst KOOP-MinBuZa.
  Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Burgers cq ambtenaren die zich abonneren met hun emailadres op de depositaire notificaties.

 • Gegevens: e-mailadres.
 • Verzameldoel: Registratie van depositaire notificaties van verdragen waarvan Nederland verantwoordelijk is.
 • Bewaartermijn: Totdat betrokkene zich afmeldt. Of na herhaaldelijke terugmelding 'niet te bezorgen e-mail´.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • KOOP registreert in de applicatie de e-mailadressen om mails te kunnen versturen.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur UBR

Bezoekadres

Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 96810
2509 JE Den Haag
NEDERLAND