KOOP: Zoekdienst

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking KOOP: Zoekdienst in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Gemeenschappelijke Zoekdienst, plus Attenderingsdiensten van a) Lokale Bekendmakingen – Bij u in de buurt' en b) Officiële Elektronische Bekendmakingen
  Wettelijke verplichting
 • Gemeenschappelijke Zoekdienst, plus Attenderingsdiensten van a) Lokale Bekendmakingen – Bij u in de buurt' en b) Officiële Elektronische Bekendmakingen
  Uitvoering overeenkomst
 • Gemeenschappelijke Zoekdienst, plus Attenderingsdiensten van a) Lokale Bekendmakingen – Bij u in de buurt' en b) Officiële Elektronische Bekendmakingen
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Gebruiker Zoekdienst – algemeen

 • Gegevens: IP-adressen (gebruiker), White list IP-adressen (grootverbruiker)
 • Verzameldoel: Voor terugmelden zoekresulaten. Webanalyse
 • Bewaartermijn: Gedurende de sessie. Bij webanalyse: zie PIA PIWIK.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders krijgt betrokkene geen antwoord op de zoekvraag.

Gebruiker Attenderingsdienst Lokale Bekendmakingen – Bij u in de buurt

 • Gegevens: e-mailadres, gemeente, postcode, huisnummer, straal (aantal meter rondom postcode/huisnummer). NB De combinatie gemeente / postcode / huisnummer is niet noodzakelijkerwijs van de gebruikers zelf; de gegevens geven zuiver de interesse van een gebruiker weer.
 • Verzameldoel: Voor samenstellen attenderingen aan de hand van opgegeven criteria en voor het terugmelden met e-mail van deze attenderingen.
 • Bewaartermijn: Totdat betrokkene aangeeft geen attenderingen meer te willen ontvangen.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders krijgt betrokkene geen attenderingen.

Gebruiker Attenderingsdienst Officiële Elektronische Bekendmakingen

 • Gegevens: e-mailadres, wachtwoord, interesseprofiel
 • Verzameldoel: Voor samenstellen attenderingen aan de hand van het opgegeven interesseprofiel en voor het terugmelden met e-mail van deze attenderingen.
 • Bewaartermijn: Totdat betrokkene aangeeft geen attenderingen meer te willen ontvangen.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders krijgt betrokkene geen attenderingen.

Betrokkenen (burgers, eventueel als functionaris in een (semi-)overheidsorganisatie), voor zover deze voorkomen in de inhoud van de ontsloten collecties.

 • Gegevens: Naam, met soms een adres aanduiding. In de almanak: politieke partij bestuurders. In publicaties: veroordelingen met een publiek karakter (bijv. faillissement, ondercuratelestellingen, ongewenstverklaring vreemdelingen, uitspraken medisch tuchtrecht; zie PIA OEP).
 • Verzameldoel: Publicatie van openbare officiële bekendmakingen. Zie de PIA's van de ontsloten collecties: Officiële Elektronische Publicaties (inclusief attenderingsdienst); Bekendmakingen decentrale overheden (inclusief attenderingsdienst ‘Bij u in de Buurt’; Decentrale Regelgeving; Vergunningen; Tuchtrecht; Verdragenbank (in opdracht van ministerie van Buitenlandse Zaken); Overheidsorganisaties / ZBO-register; Overheid.nl; Samenwerkende Catalogi (in opdracht van BZK – Logius).
 • Bewaartermijn: Permanent; persoonsnamen worden na een korte periode tijd gedeïndexeerd, afhankelijk van de collectie en eventuele opvolging van de publicatie (bijvoorbeeld bij oproepingen). Zie de PIA's van betreffende collectie/applicatie.
 • Bron: Aanleverende applicaties (zie doelen).
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Echter: betrokkene levert niet zelf aan, er zijn aanleverende applicaties. De naam van de betrokkene vormt altijd de kern van de publicatie, dus de gevraagde gegevens zijn verplicht.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Eindgebruikers op internet (burgers, organisaties)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Generaal Overheids Organisaties BZK

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijke

Directeur UBR

Bezoekadres

Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 96810
2509 JE Den Haag
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

DGOO is verwerkingsverantwoordelijke. UBR/KOOP is hoofdverwerker.