KOPIE: METT A2 Weert - Eindhoven (0)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking KOPIE: METT A2 Weert - Eindhoven (0) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De persoonsgegevens worden in METT opgeslagen tijdens het registartieproces. Op de site worden de IenW contactgegevens geplaatst. Stakeholders en belanghebbenden kunnen zichzelf inschrijven op de METT website en kunnen daar een nieuwsbrief aanvragen
de burger en stakeholders informeren en betrekken bij grote ruimtelijke projecten, samenwerkingsplatformen voor bv aanbestedingstrajecten bij ruimtelijke projecten en co-creatie en participatieplatformen om met verschillende doelgroepen te praten over gebieden plannen of themas

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

persoonsgegevens getoond in de openbare inhoud van de site (zonder registratie of inloggen)

 • Gegevens: is optioneel dus variabel
 • Verzameldoel: geen
 • Bewaartermijn: nvt
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

persoonsgegevens van de beheerder

 • Gegevens: naam en mailadres
 • Verzameldoel: inloggen van beheerder
 • Bewaartermijn: opgave door beheerder zelf
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgevens van betrokkene die zich aanmelden voor het besloten deel van de site. (na registratie en inloggen) (optioneel; niet alle METT sites maken hier gebruik van)

 • Gegevens: mailadres voornaam achternaam organisatie en functie
 • Verzameldoel: toegang tot afgeschermde gegevens
 • Bewaartermijn: zolang als de site in de lucht is
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens getoond in de besloten inhoud van de site (na inloggen). (optioneel, niet alle METT sites maken hier gebruik van)

 • Gegevens: nvt
 • Verzameldoel: nvt
 • Bewaartermijn: zolang als de site in de lucht is
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgevens van deelnemers die zich (na registratie op deze site) ook aanmelden voor het discussie Forum (optioneel; niet alle METT sites maken hier gebruik

 • Gegevens: geen registratie voor discussie forum geactiveerd
 • Verzameldoel: nvt
 • Bewaartermijn: zolang als de site in de lucht is
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Alleen aan de beheerder van de site METT

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Referentie

Verwerkingsnummer: M8493
Type: Primair