KOPIE: METT Slimme en Gezonde stad (5)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking KOPIE: METT Slimme en Gezonde stad (5) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Stakeholder in het netwerk van Slimme en Gezonde stad en eventuele belanghebbenden informeren over ontwikkelingen
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Leden van het Kennisnetwerk; Kontaktgegevens programmateam Slimme en gezonde stad Persoonsgegevens getoond in de openbare inhoud van de site (zonder inloggen).

 • Gegevens: Naam en e-mailadres; Naam, e-mailadres, telefoonnummer en foto
 • Verzameldoel: Naam en e-mailadres; Naam, e-mailadres, telefoonnummer en foto
 • Bewaartermijn: Eindigt uiterlijk met het einde van het programma (eind 2018
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens van de beheerder (standaard, er is altijd een beheerder van een METT site)

 • Gegevens: Naam en e-mailadres
 • Verzameldoel: inloggen door beheerder
 • Bewaartermijn: Eindigt uiterlijk met het einde van het programma (eind 2018
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgevens van deelnemers die zich aanmelden voor het discussie Forum (optioneel; niet alle METT sites maken hier gebruik van)

 • Gegevens: niet opgegeven
 • Verzameldoel: Deelnemen aan Forum-discussie
 • Bewaartermijn: Eindigt uiterlijk met het einde van het programma (eind 2018
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgevens van betrokkene die zich registeren aanmelden voor het besloten deel van de site.

 • Gegevens: E-mailadres, voornaam, achternaam, organisatie, functie
 • Verzameldoel: toegang tot afgeschermde gegevens
 • Bewaartermijn: Eindigt uiterlijk met het einde van het programma (eind 2018
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens getoond in de besloten inhoud van de site (na inloggen). (optioneel; niet alle METT sites maken hier gebruik van)

 • Gegevens: E-mailadres, voornaam, achternaam, organisatie, functie
 • Verzameldoel: Kennis nemen inhoud besloten gedeelte
 • Bewaartermijn: Eindigt uiterlijk met het einde van het programma (eind 2018
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • beide verwerkers

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal