leeftijdsgrenzen controle testkoop

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking leeftijdsgrenzen controle testkoop in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Effectief controleren van de tabaks en rookwaren wet
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

minderjarige(17 jarige)

  • Gegevens: Naam en geboortedatum
  • Verzameldoel: zie doel verwerking
  • Bewaartermijn: De gegevens worden door de NVWA bewaard bij de betreffende handhavingszaak, maar niet in het dossier zelf, voor zo lang als een handhavingszaak loopt.
  • Bron: nuchter(werkgever minderjarige)
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: dan kan de NVWA geen inspectie uitvoeren

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers NVWA(Inspecteur)
  • Bij verplichting; rechtbank

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M8242
Type: Primair