Loket Meldplicht Telecomwet

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Loket Meldplicht Telecomwet in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Hoofdstuk 11a Telecommunicatiewet, uitvoering van de meldplicht bij inbreuken op de continuïteit van elektronische communicatienetwerken en -diensten.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanbieders van elektronische communicatienetwerken en -diensten: de aldaar aangewezen contactpersoon/contactpersonen inzake continuïteit.

  • Gegevens: Naam; Standplaats; Telefoonnummer (werk); Emailadres (werk).
  • Verzameldoel: Hoofdstuk 11A Telecommunicatiewet, uitvoering van de meldplicht bij inbreuken op de continuïteit van elektronische communicatienetwerken en -diensten.
  • Bewaartermijn: Voor deze gegevens is geen bewaartermijn vastgesteld.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Informatie is nodig om verstoringen in de continuïteit van netwerk en/of dienst in behandeling te kunnen nemen.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerker Spectrummanagement Veiligheid
  • Adviseur Spectrummanagement Veiligheid
  • Crisisteam van het Ministerie van Economische Zaken.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom

Bezoekadres

Emmasingel 1
9726AH GRONINGEN
NEDERLAND

Postadres

Postbus 450
9700AL GRONINGEN
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M742
Type: Primair