Marktplaats - NVWA

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Marktplaats - NVWA in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

adverteerder

  • Gegevens: mailadres en gebruikersnaam adverteerder
  • Verzameldoel: zie doel verwerking
  • Bewaartermijn: 5 jaar
  • Bron: marktplaats
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: adverteerder kan anders niet geïnformeerd worden

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • medewerkers nvwa

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M5700
Type: Primair