Melden frequentiegebruik door de maritieme sector en radiozendamateurs

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Melden frequentiegebruik door de maritieme sector en radiozendamateurs in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het uitgeven van frequentiegebruiksrechten, op basis van artikel 3.3 van de Telecommunicatiewet.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Natuurlijke personen die zich registreren als gebruiker van apparatuur aan boord van een schip of als radiozendamateur.

  • Gegevens: NAW-gegevens; Geboortegegevens; Telefoonnummer; Emailadres; BSN; Relatienummer; Overlijdensgegevens.
  • Verzameldoel: Voor het geven van toestemming voor het gebruiken van frequentiegebruik.
  • Bewaartermijn: 5 jaar voor persoons- en registratiegegevens. 10 jaar voor deze gegevens als er sprake is van een bezwaar- en beroepsprocedure.
  • Bron: Voor aanvragers uit Nederland is de bron het GBA. Aanvragers uit het buitenland leveren zelf de gegevens aan.
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan dan geen machtiging krijgen.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Kustwachtcentrum
  • Politie

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom

Bezoekadres

Emmasingel 1
9726AH GRONINGEN
NEDERLAND

Postadres

Postbus 450
9700AL GRONINGEN
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M744
Type: Primair