Meldingen in verband met omgevingsvergunning

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Meldingen in verband met omgevingsvergunning in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Plannen en uitvoeren van inspecties op mijnbouwinstallaties. Uitoefening van het openbaar gezag : https://www.sodm.nl/over-ons
  Taak van algemeen belang
 • Handhaving OSPAR-verdrag (bij gebruik of lozing van mijnbouwhulpstoffen is een melding of ontheffing nodig).
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Contactpersonen mijnbouwondernemingen.

 • Gegevens: Naam melder, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, plaatsnaam.
 • Verzameldoel: Plannen en uitvoeren van inspecties op mijnbouwinstallaties. Handhaving OSPAR-verdrag (bij gebruik of lozing van mijnbouwhulpstoffen is een melding of ontheffing nodig).
 • Bewaartermijn: maximaal 10 jaar na inspectie, (fysieke) controle of onderzoek door SodM.
 • Bron: Naast de betrokkene zelf kunnen gegevens worden gehaald uit Mijnbouw Informatie Systeem (MIS).
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Inspecteurs en ondersteunende medewerkers SodM.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M337
Type: Primair