Meldinggegevens

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Meldinggegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Europese landen te waarschuwen voor producten. Indien er een (dierziekte)crisis is ontvangt het crisisteam van de NVWA de notificaties/meldingen
  Taak van algemeen belang
 • Het ontvangen, registreren, doorverwijzen en afhandelen van klachtmeldingen
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Bedrijven en personen waarover klachten zijn gekomen

 • Gegevens: NAW gegevens
 • Verzameldoel: Om personen die een klacht hebben gemeld te kunnen informeren over de afhandeling van hun klachtmelding
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Via RASFF
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gegevens medewerkers

 • Gegevens: Naam en achternaam
 • Verzameldoel: Ondersteuning van de registratie van de melding en communiceren over de voortgang van de afhandeling.
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: idm
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers NVWA
 • Europese Gemeenschap

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND