METT Circulaire Economie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking METT Circulaire Economie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De burger informeren en betrekken bij grote ruimtelijke projecten, samenwerkingsplatformen voor bijvoorbeeld aanbestedingstrajecten bij ruimtelijke projecten en co-creatie en participatieplatformen om met verschillende doelgroepen te praten over gebieden, plannen of thema’s.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Persoonsgegevens getoond in de openbare inhoud van de site (zonder inloggen).

 • Gegevens: geen
 • Verzameldoel: n.v.t.
 • Bewaartermijn: Zolang site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens van de beheerder

 • Gegevens: Naam en emailadres
 • Verzameldoel: inloggen beheerder
 • Bewaartermijn: Zolang site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens van deelnemers die zich aanmelden voor het discussie Forum (optioneel;

 • Gegevens: Geen registratie voor discussie forum geactiveerd.
 • Verzameldoel: n.v.t.
 • Bewaartermijn: Zolang site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens van betrokkene die zich aanmelden voor het besloten deel van de site.

 • Gegevens: E-mailadres, voornaam, achternaam, Organisatie, functie
 • Verzameldoel: Toegang tot afgeschermde gegevens
 • Bewaartermijn: Zolang site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoonsgegevens getoond in de besloten inhoud van de site (na inloggen).

 • Gegevens: E-mailadres, voornaam, achternaam,
 • Verzameldoel: Kennis nemen inhoud besloten gedeelte
 • Bewaartermijn: Zolang site bestaat
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Contentbeheerder IenW, forumdeelnemers (na inloggen) en ieder bezoeker van de site kan content bekijken, persoonsgegevens die hij/zij kan zien zijn beperkt tot contactgegevens.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal