Plastic Pact Monitoring 2019

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Plastic Pact Monitoring 2019 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De monitoring van het Plastic Pact is om te monitoren of de doelstellingen van het Plastic Pact worden behaald. Hiermee wordt de voortgang van partijen in het Plastic Pact inzichtelijk gemaakt. Dit bevordert transparantie en stimuleert partijen tegelijkertijd om afspraken na te komen. Gezien de aard en grootte van het Plastic Pact is het van belang om een aparte monitor op te zetten. Zodat ook aan de Tweede Kamer kan worden gerapporteerd wat er wordt bereikt met het Plastic Pact.
Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

contactpersoon bij bedrijf

  • Gegevens: Naam en e-mail
  • Verzameldoel: correspondentie
  • Bewaartermijn: tot 2025 (einddatum convenant)
  • Bron: eigen opgave
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers van secretariaat Plastic Pact bij RWS voor het versturen en ontvangen e-mails
  • RIVM medewerkers die toegang hebben tot de teruggestuurde plastic data

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal